Финансов анализ

Текущият финансов анализ е основата, на която можете да вземате реални и ефективни финансови решения , имайки фокус върху перспективите за развитие и повишаване на ефективността на бизнеса.

Finansovo konsultiraneПо време на финансовото консултиране заедно ще изследваме финансовото състояние на вашия бизнес, ще оценим общите и специфични тенденции в развитието му, ще анализираме финансовите резултати и коефициенти. Ще установим причините за текущи затруднения и ще предвидим възможни бъдещи финансови предизвикателства, за които навреме да се вземат мерки. Ще анализираме приходите и разходите, влиянието на различни фактори върху крайните финансови резултати, начина на ценообразуване, разпределението на печалбата по продукти. Ще ви предложим решения за оптимизиране на финансовото състояние на фирмата и подобряване на текущата отчетност на финансовите потоци, така че сами да можете да следите финансовото си състояние.

БЕЗПЛАТНА ПЪРВА СРЕЩАСвържи се с нас