Бизнес план

Бизнес планМного често един бизнес стартира просто от една идея. Влагайки енергия, способности и време в тази идея тя пораства и се развива. Важно е обаче това да се случва на база на ясно разписана и осъзната стратегия и бизнес план. Успешната стратегия изисква добро познаване на потенциалните заплахи пред бизнеса, на силните и слабите му страни, ясна и конкретна визия и цели в дългосрочен план. Ще ви помогнем да направите своя бизнес план и заедно ще набележим стъпките напред към реализирането на стратегическите цели, които сте си поставили. Заедно ще дефинираме бизнес приоритетите и ще потърсим оптималните варианти за поддържане на устойчиво развитие.  Ще ви предложим варианти за текущо проследяване на напредъка по вашия бизнес план, посредством разработени персонализирани аналитични таблици за месечно отчитане на планираните и постигнатите резултати, за следене на финансовите показатели и трендове.

Как протича процеса по бизнес консултиране?

  • На първоначалната опознавателна среща ще набележим най-общо основните аспекти на съвместната ни работа, ще договорим сроковете и условията
  • Ще се запознаем с предоставената от вас финансова, продуктова, маркетингова и друга информация. Ще посетим на място вашия бизнес, за да съберем информация за оперативната дейност. При желание от ваша страна ще проведем интервюта със служители, за да отчетем и техните гледни точки
  • Ние ще анализираме събраната информация и ще изготвим доклад анализ за направените констатации във всяка една от анализираните области. Ще включим и нашите идеи и предложения за цялостно оптимизиране и развитие на бизнеса ви.
  • Ще проведем консултативна среща, на която ще ви представим доклада и заедно ще дискутираме констатациите в него. Ще генерираме още идеи и ще ги оценим откъм приложимост.
  • На база на горните стъпки ще ви предоставим и бизнес план за реализиране на стратегическите цели, които заедно сме набелязали.
  • Ще продължим да ви консултираме по време на изпълнението на плана, заедно ще анализираме постигнатите резултати и ще адаптираме следващите стъпки, ако това е необходимо.
БЕЗПЛАТНА ПЪРВА СРЕЩАСвържи се с нас