Анализ на дейността

Бизнес консултации и анализБизнес консултации и анализ за успешен бизнес
Ще се запознаем с естеството на вашия бизнес, с работните процеси, с продуктите и услугите, които предлагате. На база на финансова и продуктова информация ще анализираме актуалното състояние, ще идентифицираме кои са силните и слаби места, както и възможностите, които пред вас и вашия бизнес за развитие. Ще ви предоставим детайлен доклад за констатациите, които сме направили и предложенията от наша страна за мерки, следващи стъпки и идеи за подобряване на ефективността на вашия бизнес.

Как протича процеса по консултиране?

  • На първоначалната опознавателна среща ще набележим най-общо основните аспекти на съвместната ни работа, ще договорим сроковете и условията
  • На поредица от консултации ще работим заедно върху дефиниране на казуса и целта на вашия бизнес план
  • Ще се запознаем с предоставената от вас финансова и друга информация. Ако е необходимо ще посетим на място вашия бизнес и ще проведем интервюта със служители по ваша преценка
  • Ще анализираме събраната информация и ще изготвим доклад анализ за направените констатации, идеи и предложения за решаване на конкретните бизнес казуси, както и препоръки за цялостно оптимизиране и развитие на бизнеса ви
  • Ще проведем една финална среща, на която ще ви представим доклада и заедно ще дискутираме констатациите в него. Ще генерираме още идеи и ще ги оценим откъм приложимост.
  • На база на горните дискусии ще ви предоставим и план за следващите стъпки, които заедно сме набелязали.
БЕЗПЛАТНА ПЪРВА СРЕЩАСвържи се с нас