Описание услуги

Бизнес и финансово консултиране

Еднократната консултация се провежда в рамките на 2 часа. По време на нея заедно ще обсъдим конкретен казус, свързан с бизнес дейността, финансов или друг проблем, който имате. Ще ви консултираме с цел набелязване на потенциални решения и план за действие.

Целта на консултацията е да придобиете повече яснота за естеството на проблема или казуса и да осъзнаете спектъра от възможни решения, отговори и идеи за оптимизация и развитие на вашия бизнес.

Кредитно консултиране

Имате нужда от финансиране, но не ви е ясно как и какво?

Вложили сте спестяванията си, а сега дали да теглите и кредит?

Загубвате се при опит да сравните условията на различните банки? Четете договора си за кредит, отегчавате се на първата страница и така и не стигате до малките букви накрая?

Имате кредит и обслужването му ви затруднява, но не знаете какво можете да направите?

По време на кредитната консултация ще обсъдим текущата ви кредитна задлъжнялост и възможностите за нейното оптимизиране. Ако ви предстои да вземете кредит ние ще ви спестим множество телефонни разговори и проучвания на условията по банкови кредити и ще ви предложим най-оптималните. Ще ви разгадаем дребния шрифт в договорите и ще ви помогнем да изберете най-добрите възможности за финансиране. Ако имате нужда можем да ви окажем съдействие и при комуникацията с финансовите институции, като ви придружим на подобни срещи.

Стартов пакет “Нов Бизнес”

Имате идея за собствен бизнес, но ви връхлитат съмнения?

Чудите се: “Добра ли е идеята? Ще вложа време и средства, но дали няма да съм поредния провалил се? Има толкова много неща, за които трябва да помисля, че напълно се обърках. Просто не знаем откъде да започна…”

Ние можем да ви помогнем!

Този пакет е подходящ за нови бизнес инициативи, които са в процес на изясняване на идеята и подготовка за стартиране на дейността. Чрез него ние ще ви помогнем правилно да структурирате своята бизнес идея от самото начало. Ще анализираме и оценим осъществимостта на идеята, конкуренцията и има ли пазарна ниша. Ще идентифицираме бизнес възможностите и предизвикателствата и ще набележим най-ефективната линия на поведение, която можете да приложите. Ще формулираме заедно мисия, визия и цели на бизнеса и ще ви консултираме по отношение бюджетирането на началната инвестиция и изготвянето на прогнозен бюджет за дейността. Ще ви предложим бизнес план, който да следва набелязаните цели и да очертава важните задачи и срокове, които стоят пред вас.

Базов пакет “Бизнес Анализ”

Имате собствен бизнес, но срещате трудности и не знаете как да ги преодолеете?  

Резултатите, които постигате не ви задоволяват напълно и винаги си мислите, че може повече?

Осъзнавате, че бизнесът ви има още потенциал, но нещо ви спира да го реализирате?

Ангажирани в ежедневната дейност просто не ви остава време да потърсите причините?

Администрацията на бизнеса ви отнема толкова много време и сили, че нямате кога да помислите за създаване на нови продукти и развитие на дейността?

Не са ясни приоритетите, следващите стъпки, които да предприемете?

Ще се запознаем с естеството на вашия бизнес, с работните процеси, с продуктите и услугите, които предлагате. На база на финансова и продуктова информация ще анализираме текущото състояние, ще идентифицираме кои са силните и слаби места, както и възможностите, които пред вас и вашия бизнес за развитие. Ще ви предоставим детайлен доклад за констатациите, които сме направили и предложенията от наша страна за мерки, следващи стъпки и идеи за подобряване на ефективността на твоя бизнес.

Как протича процеса по консултиране?

 • На първоначалната опознавателна среща ще набележим най-общо основните аспекти на съвместната ни работа, ще договорим сроковете и условията
 • На поредица от консултации ще работим заедно върху дефиниране на казуса и целта
 • Ще се запознаем с предоставената от вас финансова и друга информация. Ако е необходимо ще посетим на място вашия бизнес и ще проведем интервюта със служители по ваша преценка
 • Ще анализираме събраната информация и ще изготвим доклад анализ за направените констатации, идеи и предложения за решаване на конкретните бизнес казуси, както и препоръки за цялостно оптимизиране и развитие на бизнеса ви
 • Ще проведем една финална среща, на която ще ви представим доклада и заедно ще дискутираме констатациите в него. Ще генерираме още идеи и ще ги оценим откъм приложимост.
 • На база на горните дискусии ще ви предоставим и план за следващите стъпки, които заедно сме набелязали.

Стратегически пакет “Бизнес Планиране”

А сега накъде? Какви са перспективите за развитие? Дали постигнатото до днес ще е достатъчно удовлетворяващо утре? Виждате ли ясно къде искате да стигнете? Използвате ли ефективно ресурсите на своя бизнес, реализирате ли силните му страни? Имате ли ясна и конкретна визия и цели за бъдещето на бизнеса си? Какъв е пътят за следващото порастване?

Ще ви помогнем да направите своя задълбочен бизнес план, да набележите стъпките напред към реализирането на стратегическите цели, които сте си поставили. Заедно ще дефинираме бизнес приоритетите и ще потърсим оптималните варианти за поддържане на устойчиво развитие.  Ще ви предложим варианти за текущо проследяване на напредъка по вашия бизнес план, посредством разработени персонализирани аналитични таблици за месечно отчитане на планираните и постигнатите резултати, за следене на финансовите показатели и трендове.

Ще изследваме финансовото състояние на вашия бизнес, ще оценим общите и специфични тенденции в развитието му, ще анализираме финансовите резултати и коефициенти. Ще установим причините за текущи затруднения и ще предвидим възможни бъдещи финансови предизвикателства, за които навреме да се вземат мерки. Ще анализираме приходите и разходите, влиянието на различни фактори върху крайните финансови резултати, начина на ценообразуване, разпределението на печалбата по продукти. Ще ви предложим решения за оптимизиране на финансовото състояние на фирмата и подобряване на текущата отчетност на финансовите потоци, така че сами да можете да следите финансовото си състояние.

Ще анализираме продуктовата листа на бизнеса ви, начина на ценообразуване и възможностите за неговото оптимизиране, кои са печелившите продукти, кои продукти имат нужда да бъдат доразвити или замразени, каква е най-ефективната продуктова концепция, която ще ви помогне да развиете бизнеса си. Ще ви предложим различни варианти за маркетиране на продуктите или услугите и ще ви помогнем да ги реализирате.

Как протича процеса по консултиране?

 • На първоначалната опознавателна среща ще набележим най-общо основните аспекти на съвместната ни работа, ще договорим сроковете и условията
 • Ще се запознаем с предоставената от вас финансова, продуктова, маркетингова и друга информация. Ще посетим на място вашия бизнес, за да съберем информация за оперативната дейност. При желание от ваша страна ще проведем интервюта със служители, за да отчетем и техните гледни точки
 • Ние ще анализираме събраната информация и ще изготвим доклад анализ за направените констатации във всяка една от анализираните области. Ще включим и нашите идеи и предложения за цялостно оптимизиране и развитие на бизнеса ви.
 • Ще проведем консултативна среща, на която ще ви представим доклада и заедно ще дискутираме констатациите в него. Ще генерираме още идеи и ще ги оценим откъм приложимост.
 • На база на горните стъпки ще ви предоставим и бизнес план за реализиране на стратегическите цели, които заедно сме набелязали.
 • Ще продължим да ви консултираме по време на изпълнението на плана, заедно ще анализираме постигнатите резултати и ще адаптираме следващите стъпки, ако това е необходимо.

Организационно консултиране

Искате служителите ви да са мотивирани, доволни и ефективни? Искате да направите промяна в организацията на своя бизнес? Искате да разширите екипа си и да наемете нови служители? Комуникацията във фирмата ви има нужда от подобряване?
 
По време на организационните консултации нашата роля е да изясним как функционира вашата фирма и да ви предложим възможни решения. Ще ви съдействаме да реализирате най-подходящите организационни промени, да подобрите психологическия климат, ефективността, мотивацията и удовлетвореността на служителите си във фирмата ви.
Ако ви предстои да наемете нови служители, ние ще ви подпомогнем като заедно определим психологическия профил на длъжността, ще ви дадем насоки за провеждане на интервютата и ако желаете ще се включим в самия подбор.

Свържете се с нас