Деница Илчева

Магистър по финанси, специалист по Фирмено управление, с дългогодишен управленски опит в банковата сфера и частния бизнес.