Благослав Йочев

Магистър по макроикономика и икономическа социология,  с над 10 години опит в банковата и финансовата сфера  и в неправителствения сектор.