Кога НЕ ви трябва бизнес план?

Ако имате бизнес идея в сфера, в която сте натрупали много опит и сте наясно в детайли с:

 • Необходимите инвестиционни разходи, както за стартиране на бизнеса, така и за неговото разширяване в последствие
 • Регулаторните изисквания за бизнеса
 • Евентуални трудности, пречки и рискове, с които е възможно да се сблъскате, както и начините за справяне с тях и разходите, свързани с това.
 • Различните сценарии за развитие на продажбите, които можете да заложите като количествени показатели и да планирате съответните очаквания входящи и изходящи парични потоци
 • Необходимите месечни оперативни разходи, свързани с дейността, определени в зависимост и от различните сценарии за продажбите
 • Очакваните реалистични разходи за заплати и осигуровки и ясна система за мотивация на служителите
 • Изискванията на пазарния сегмент, основни конкуренти и вашето ясно дефинирано конкурентно предимство
 • Ясна, остойностена и приложима маркетингова стратегия
 • Ценовата политика, системата за лоялни клиенти, възможните ценови маркетингови стратегии

и т.н.

Ако всичко гореописано ви е кристално ясно, вие наистина нямате нужда да разписвате бизнес план! Смело можете да поемате на това бизнес пътешествие!

Но ако вашата бизнес идея все още е на идейна фаза и много от горните точки далеч не са ви ясни или за някои от тях дори не сте и помислили, то тогава да седнете и да разпишете един детайлен бизнес план е от изключителна важност.

Така, както няма да започнете да строите къща без да имате архитектурен план, така и да градите бизнес без план е доста рисковано начинание.

Вече няколко години, нашата консултантска компания GrowBeyond подпомага стартиращи предприемачи или вече действащи компании в разработването на техните бизнес планове.

От нашият опит дотук можем отговорно да кажем, че основното предимство на това да вложите време и усилия в изготвянето на бизнес план е, че още в началния етап на разписване на бизнес плана става ясно дали бизнес идеята ви е осъществима. Много често хората имат добра идея, но сметките, които правят са тип „бакалски“ тефтер. Виждат едни оптимистични числа за печалба, ентусиазират се, започват да инвестират средства, за да стартират бизнеса, хвърлят време, енергия, усилия и след няколко месеца или годината установяват, че резултатите не са такива, каквито са ги мислили. Защо?

 • Защото често при планирането на разходите се изпускат пера, които дори и да не са големи като стойност, като се съберат понякога се оказват камъка, който обръща каруцата
 • Често предприемачите развиват своите прогнози само на база оптимистичен сценарий, а както всички знаем бизнесът често има и периоди на спадове и е важно да бъде устойчив, дори и когато продажбите спадат. Тоест при планирането една бизнес идея трябва да бъде поне на 0, дори при реализиране на песимистичен сценарий за очакваните продажби.
 • В първоначалните етапи на бизнеса месечните оперативни разходи надвишават приходите, тоест има поредица от месеци на минус. Този кумулативен минус е важно да се планира още в началото като инвестиционен разход или казано иначе – трябва да имате парите, за да покриете минуса преди да стартирате бизнеса или поне да имате ясна стратегия как ще намалявате оперативните месечни разходи в слаби периоди, така че да не приключите преждевременно дейността си преди да сте дали шанс на колелото да се завърти и бизнесът ви да започне да генерира печалба.
 • Когато планирате бизнеса си е важно добре да обмислите организационната структура, броя служители, да заложите реалистични разходи за заплати и осигуровки и всичко това да бъде съобразено с промените в мащаба, който се стремите да достигнете.

Изобщо, писането на бизнес плана ви подготвя за това да управлявате бизнеса си в бъдеще отговорно и информирано. Не да чакате да дойде вълната, а да сте се подготвили как ще сърфирате по нея.

Имам ли нужда от консултант за написването на бизнес план?

Тук сигурно си мислите, че ще седнем да ви убеждаваме, че е задължително да ползвате консултант (например нас), за да направите своя бизнес план. Нищо подобно!

На пазара има много консултанти, които като нас предлагат услугата „изготвяне на бизнес план“. Ако обаче решите да ползвате нашите услуги, това, което винаги ще чуете от нас е, че ние можем да ви подпомогнем в написването на бизнес плана, можем да структурираме концепцията, да създадем финансов модел за прогнозиране на бъдещите парични потоци, да заложим определени коефициенти и т.н., НО ВИЕ СТЕ ЧОВЕКЪТ, който трябва да влезе в детайла, да премисли всяка цифра, да разбере всеки изведен коефициент.

Затова й често отказваме да работим с клиенти, които ни търсят само защото им трябва някой, който да има разпише „нещо като бизнес план“, с който да кандидатстват за финансиране например. В това ние не виждаме нищо градивно и обясняваме, че подобен подход няма смисъл за самият клиент.

Основното ни правило, когато се заемем с изготвянето на бизнес план за дадена бизнес идея е да седнем заедно с клиента и първо ние да разберем всичко това, което на човека вече му е ясно. След това задаваме купища въпроси. Заедно минаваме през всички стъпки, заедно минаваме през всички сметки. Най-важното е клиентът да проиграе всичко още в началото, да знае всяка силна и слаба страна на начинанието, което ще започне и ще финансира. Той сам да разбере дали си заслужава бизнес идеята и дали е достатъчно рентабилна за него или за парите, които ще инвестира. Или да продължи да търси друга бизнес идея, която да реализира.

И в заключение – какъвто и бизнес да планирането, прогнозирайте го като за дъждовно и мрачно време, но не спирайте да се надявате на слънце! 🙂

С пожеление за успех,

Екипът на GrowBeyond