Ние
  • Имаме опит, който искаме да споделим.
  • Умеем да обсъждаме сложни бизнес казуси на разбираем език.
  • Вярваме в индивидуалния подход и не предлагаме универсални съвети.
Мисия

Да помагаме на хората, които правят бизнес, развиват нови инициативи и създават проекти в България да развият дейността си, да увеличат приходите си, да изпитват удоволствие от работата си, да се наслаждават на това да поемат инициатива, да не се страхуват да експериментират. Да вярват в себе си, в собствените си ресурси и способности. Да им вдъхнем увереност в собствените сили и възможности.

Визия

Осигуряваме дългосрочно сътрудничество под формата на консултиране и подкрепа на малък, среден и семеен бизнес, на стартиращи инициативи и лични проекти.

Цели

Консултиране, менторство и подкрепа в процеса на работа на малки и средни фирми и предприемачи в различни сфери на дейност.